Home

    community

    Login

FS-3500E

FS-3500E เครื่องตรวจจับความร้อนภายในแบบไร้สาย ออกแบบด้วยรูปทรงที่ทันสมัย ง่ายต่อการติดตั้ง

FS-3500Eไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก ช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง อีกทั้งยังสามารถเลือกรายงานข้อมูลเกี่ยวกับไฟหรือข้อความที่ห้ามสูบบุหรี่ได้ 5 ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาสเปน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเสียงกริ่งได้อีกด้วย

FS-3500E Features:
● คุณสามารถเลือกความไวได้ 2 ระดับและสามารถตั้งเวลาได้ 4 ขั้นตอน
● สามารถเลือกแหล่งจ่ายไฟได้ 2 แบบ คือ
– แบตเตอรี่อัลคาไลน์ประเภท AA (อายุการใช้งานประมาณ 2 ปี)
– สายไฟภายนอก DC 10-30V
● ข้อความที่อุปกรณ์บันทึกไว้สามารถปรับได้ตามความต้องการ
● มีระยะตรวจจับ 10 เมตร (เปลวไฟ 7 ซม.)
● มุมตรวจจับ 120 องศา (เป็นวงกลม)