Home

    community

    Login

การออกแบบกันขโมยบ้าน โดยแวนการ์ด

การออกแบบระบบกันขโมยบ้านจากทางแวนการ์ดนั้น จะต่างจากทุกบริษัท
เนื่องจากเราจะมีอยู่ 2 โซลูชันใหญ่หลักๆ ดังต่อไปนี้

1. เน้นการป้องกันที่ภายใน
2. เน้นการป้องกันจากภายนอก

สิ่งที่แตกต่างกันของทั้ง 2 โซลูชันนี้คือ
ถ้าเน้นการป้องกันที่ภายใน ระบบจะทำการแจ้งเตือนเมื่อผู้บุกรุกทำการงัดประตูหน้าต่าง หรือเข้ามาภายในบ้านแล้ว แต่ถ้าเน้นการป้องกันภายนอก ในการแจ้งเตือน ผู้บุกรุกจะไม่สามารถเข้าประชิดตัวบ้านได้ ขั้นตอนในการตรวจจับจะมีตั้งแต่การปีนรั้ว เดินเข้ามาพื้นที่ภายในสวน หรือก่อนที่จะประชิดตัวบ้าน

สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าบ้าน หรือสำนักงานของเรานั้นเหมาะสมกับการออกแบบประเภทไหน สามารถติดต่อให้ทางผู้เชี่ยวชาญจากทางแวนการ์ดเข้าตรวจสอบหน้างานได้ครับ

Name : Chayawat