Home

    community

    Login

กันขโมยไร้สาย False alarm ง่ายกว่าจริงหรือไม่

เป็นความเชื่อที่ผิด เพราะในรุ่นเดียวกัน อุปกรณ์เดินสายกับไร้สายจะต่างกันที่ว่า รุ่นไร้สายจะถูกออกแบบมาให้ใช้พลังงานที่ต่ำกว่ารุ่นปกติมาก และการส่งสัญญาณเป็นในลักษณะ Wireless แทนที่จะส่งสัญญาณตามสายโดยปกติ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการ False alarm มีดังต่อไปนี้

1. แสงอาทิตย์
2. สัญญาณและคลื่นรบกวน
3. สัตว์ขนาดเล็ก

เพราะฉะนั้น สาเหตุที่ทำให้เกิด False alarm ส่วนใหญ่จึงเกิดจากการติดตั้งปราศจากความเชียวชาญนั่นเอง

Name : Chayawat