Home

    community

    Login

Vanguard เคียงข้างฝ่าวิกฤตน้ำท่วม

ปฎิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิต ปัญหาไม่ได้มีเฉพาะช่วงน้ำท่วมเท่านั้น ที่หนักกว่าคือช่วงหลังน้ำลด ซึ่งมีการคาดการว่าจะมีผู้ตกงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่มีปัญหาการโจรกรรมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ทางบริษัทจึงมีโครงการในการช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ มีชื่อว่า "Vanguard เคียงข้างฝ่าวิกฤตน้ำท่วม"
โดยจะมีบริการ

1) ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์หลังน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2) หากมีปัญหาซึ่งจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ทางบริษัทยินดีที่จะมอบส่วนลดให้ สูงสุดที่ 30% *

โดยโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ และอาจเพิ่มระยะเวลาดังกล่าวหากวิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้ ยืดยาวกว่าที่คาดการณ์

หมายเหตุ * - สำหรับลูกค้าที่ทำการติดตั้งระบบจากทางบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น
หมายเหตุ ** - สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการที่ Call center

Name : Chayawat