Home

    community

    Login

บริษัทรักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัดและบริษัทฯในเครือ ได้จัดกิจกรรมการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทรักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัดและบริษัทฯในเครือ ได้จัดกิจกรรมการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานเกี่ยวกับการดับเพลิง ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่และจำลองเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง

http://www.vanguard.in.th/wp-content/uploads/2017/10/20171011FireDrill2560-01.jpg

http://www.vanguard.in.th/wp-content/uploads/2017/10/20171011FireDrill2560-02.jpg

http://www.vanguard.in.th/wp-content/uploads/2017/10/20171011FireDrill2560-03.jpg

http://www.vanguard.in.th/wp-content/uploads/2017/10/20171011FireDrill2560-04.jpg

Name : vanguard