Home

    community

    Login

Life Plus

ปกป้อง ฉับไว ด้วย จี เอส พี ไลฟ์พลัส ระบบรักษาความปลอดภัย อัจฉริยะ


 

Life Plus ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ครบวงจร ที่ใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี 3G มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์มอนิเตอร์เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง พร้อมเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันที ตลอด 365 วัน และเชื่อมระบบไปยัง ศูนย์วิทยุตำรวจ หน่วยดับเพลิง โรงพยาบาล เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

Life Plus ระบบสามารถเพิ่มอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ได้ถึง 40 โซน

Life Plus Features:

  • หมดกังวลเรื่อง โจรขโมย ,ไฟไหม้ ด้วยเซนเซอร์ที่จะคอยตรวจจับสิ่งผิดปกติ รวมถึงมีปุ่มฉุกเฉิน สำหรับ เหตุด่วนเหตุร้าย หรือ เรียกรถพยาบาล
  • หมดปัญหาเรื่องพื้นที่ครอบคลุมหรือมุมอับสามารถติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับได้ทุกจุดที่ต้องการอย่างทั่วถึง
  • หมดปัญหาพนักงานรักษาความปลอดภัยทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ทุจริตร่วมกับคนภายนอก หรือ ภายในองค์กร สามารถตรวจสอบทุกสัญญาณที่มีการ เปิด – ปิด ระบบ เมื่อใช้งาน
  • หมดปัญหาเรื่อง อุปกรณ์เสีย ไม่ทำงาน ในกรณีอุปกรณ์ขัดข้องศูนย์ควบคุมจะทราบและส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • หมดปัญหาเรื่องการแจ้งเหตุล่าช้า เพราะการใช้ระบบสัญญาณเตือนภัยแบบ On line จะมีการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ (191-199) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ พร้อมตลอดเวลา
  • หมดกังวลเรื่องการลืมหรือเผลอ มีการบริการแจ้งเตือนในกรณีลูกค้าลืมเปิดระบบ เพื่อให้ลูกค้ามีความปลอดภัยตลอดเวลา และ แจ้งลูกค้าทราบหากมีสัญญาณผิดปกติเกิดขึ้น