Home

    community

    Login

Company profiles

บริษัทเอกชน - ก่อตั้งขึ้นในปี 2002

AES (Advanced Encryption Standard)

AES เป็นการเข้ารหัสเพื่อส่งสัญญาณชนิด Wireless ระหว่างอุปกรณ์ส่งข้อมูลและรับข้อมูล เทคโนโลยีนี้กำเนิดในปี 1998 และเริ่มใช้ในรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในปี 2000. ในปี 2003 NSA (Nation Security Agency) ได้ประกาศว่า AES มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการป้องกันข้อมูลที่สำคัญที่เป็นความลับ และความลับที่มีความสำคัญสูงสุดAES is a symmetric (private key) encryption that uses a shared secret key between the sender and receiver to encrypt and decrypt data. It was originally published in 1998 and adopted by the U.S. government in 2000. In 2003, the US National Security Agency (NSA) stated that AES was secure enough to protect its information at the secret and top-secret levels.

Private Residences

http://www.youtube.com/watch?v=2llaYiXR_Xw

Factories

http://www.youtube.com/watch?v=D2VxJE_W4-Q
more : Factories

Commercial Facilities

http://www.youtube.com/watch?v=4SMKPxQB9II

Optex Original Detection Logics

อุปกรณ์ของเรานั้นมีเทคโนโลยีในการตรวจจับอยู่ 2 ประเภท คือ Quad zone logic และ Multi-focus Optics โดยเทคโนโลยีในการตรวจจับทั้งคู่นั้น ทำให้ความสามารถในการตรวจจับ และความสามารถในการป้องกันการเกิด Fault alarm ได้สูงกว่า อุปกรณ์ตรวจจับโดยทั่วไปHigh Vertical Density Detection Zones of Quad Zone Logic and Multi-Focus Opticsอุปกรณ์ตรวจจับโดยทั่วไปจะใช้ Twin element ในการสร้างโซนในการตรวจจับ 2 ตำแหน่ง แต่อุปกรณ์ตรวจจับของเรานั้นเหนือกว่า โดยการสร้าง elements ที่มีความหนาแน่นในแนวดิ่งที่มากกว่าอุปกรณ์ตรวจจับโดยทั่วไปถึง ด้วยโซนที่มีความสูงมากกว่าถึง 3-4 เท่า สามารถทำการตรวจจับได้ทั้งร่างกาย ทำให้สามารถตรวจจับได้ดี แม้ในช่วงที่อุณหภูมิภายนอกของร่างกายมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อยกับสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อุปกรณ์ตรวจจับโดยทั่วไป ไม่สามารถตรวจจับได้Detection Logics ■ Multi-Focus Optics [img]http://www.vanguard.in.th/wp-content/uploads/2012/10/optics.jpg[/img] ถ้ามีคนอยู่ในบริเวณที่อุปกรณ์ตรวจจับมองไม่เห็น คนๆ นั้นจะไม่ถูกตรวจจับ สำหรับบ้านหรือออฟฟิศโดยทั่วไป จะมีโต๊ะ ชั้นวางของ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ในขณะที่สิ่ง ต่างๆเหล่านี้บังบางส่วนของร่างกาย จะทำให้การตรวจจับทำได้ยากขึ้นMulti-focus optics ช่วยทำให้สามารถวางในพื้นที่ในการ ตรวจจับที่สูงขึ้นถึง 1.5 - 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ตรวจ จับโดยทั่วไปและทำให้เพิ่มความสามารถในการตรวจจับและ ป้องกันจุดอับในการตรวจจับที่เกิดจากการวางเฟอร์นิเจอร์ได้■ Quad Zone Logic [img]http://www.vanguard.in.th/wp-content/uploads/2012/10/obtics2.jpg[/img] เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยในการป้องกันการตรวจจับผิดพลาดจากสัตว์ขนาดเล็ก Quad zone Logic นั้นช่วยในการสร้างโซนในการตรวจจับที่มากกว่า Multi-focus optics ซึ่งโซนในการตรวจจับที่มีเป็นจำนวนมากนี้ สามารถช่วย ให้แยกแยะออกระหว่างคนหรือสัตว์ขนาดเล็ก ยกตัวอย่างเช่น ในระยะที่ใกล้ การแบ่งโซนจะยิ่งมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นและการตรวจจับ จะถูกเรียกร้องให้มีโซนในการตรวจจับที่มากกว่าในระยะไกล (4-8 โซน) ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างคนหรือสัตว์ได้ในระยะที่ไกลที่สุด ความกว้างของโซนในการตรวจจับก็จะกว้างตาม และการ ตรวจจับจะเรียกร้องให้มีการตรวจจับเป็นจำนวนน้อยลง (2 ขึ้นไป) โดยที่สัตว์ขนาดเล็กจะถูกตรวจจับเพียงโซนเดียว Signal Analysis of Quad Zone Logic and Multi-Focus Opticsในระยะตรวจจับทั้งคู่ สัญญาณที่ได้จากคนจะแตกต่างจากสัตว์หรือจุดที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง Quad zone logic และ Multi-focus optics สามารถแยกแยะถึงความแตกต่างของขนาดของวัตถุที่เข้ามาในโซนที่ทำการตรวจสอบและแยกแยะได้ว่า สิ่งที่เข้ามาเป็นเพียง สัตว์ขนาดเล็ก ยกตัวอย่างเช่น สัตว์จะสร้างสัญญาณที่มีขนาดเล็กมากกว่ามนุษย์มากOther Benefits Quad zone logic และ Multi-focus optics สามารถช่วยป้องกันการเกิด Fault alarm จากสภาพแวดล้อม เช่นการกวนจาก กระแสไฟฟ้า คลื่นความถี่ หรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนจากแสงอาทิตย์ การเคลื่อนไหวของผ้าม่าน และอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับ เพราะเทคโนโลยีในการตรวจจับของเราที่ช่วยในการแยกแยะสัญญาณระหว่างคนและสัญญาณจากสิ่งอื่นๆ ทำให้ช่วยกรองสัญญาณที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป โดยคงไว้ซึ่งความเสถียรของระบบ